Shell má první čerpací stanici LNG v ČR

Společnost Shell včera představila svojí první LNG stanici v České republice v Dobšicích na exitu 50 dálnice D11. Jedná se o čerpací stanici pro nákladní vozidla, která je technologicky připravena jak na tankování LNG, tak do budoucna i na BioLNG. Tento krok je součástí závazku Shell být spolehlivým partnerem na cestě dekarbonizace nákladní dopravy, v níž hrají LNG a BioLNG důležitou roli celého energetického mixu. Jedná se o 69. LNG stanici Shell, která propojuje Českou republiku s dalšími 7 zeměmi Evropy, v nichž má Shell vybudovanou infrastrukturu LNG stanic.

Zkapalněný zemní plyn (LNG) představuje aktuálně jedno z nejúčinnějších řešení pro dekarbonizaci nákladní dopravy v Evropě. Využívání LNG u nákladních vozidel přináší snížení emisí CO2 z celého životního cyklu paliva o 18% v porovnání s dieselem D7 v závislosti na typu. BioLNG může být okamžitým řešením ve stávajících vozidlech na LNG díky svým chemickým vlastnostem, které jsou totožné s LNG. Přechod z LNG na BioLNG je snadný, bez nutnosti změny infrastruktury nebo zařízení. „Ambicí společnosti Shell je pomáhat snižovat emise v dopravě. LNG a BioLNG jsou důležitou součástí tohoto cíle,“ říká Ing. Daniel Vagaský, předseda představenstva společnosti Shell Czech Republic a.s.

„Česká republika se zavázala zmírnit dopady klimatických změn a přispět k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. V tomto směru ministerstvo podporuje vhodný energetický mix v dopravě, včetně LNG, aby čeští dopravci měli možnost podnikat udržitelně a zůstali konkurenceschopní,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka, který se slavnostního zahájení provozu nové LNG stanice účastnil.

V letošním roce otevře Shell v Německu jeden z největších evropských závodů na zkapalňování BioLNG s kapacitou 100 000 tun ročně, který by pomohl snížit emise uhlíku vyprodukované 4000 až 5000 nákladními automobily na LNG. Samotné nákladní vozy schopné spalovat LNG jsou přibližně o 30% dražší, než srovnatelná vozidla na naftu. Na druhou stranu provoz na LNG vyjde výhodněji, a tak se investice vrátí během několika let, údajně již za čtyři či pět let provozu. Vůz na LNG navíc nevyřadí případná změna evropské legislativy týkající se emisí, což může být pro dopravce v dnešní době zásadní, při rozhodování o modernizaci autoparku.

Na LNG stanici Shell v Dobšicích jsou k dispozici dva výdejní stojany pro nákladní automobily. Tahač s plnou nádrží má dojezd až 1600 kilometrů, což dopravcům umožňuje efektivně plánovat tankování. Stanice je vybavena nepřetržitým monitorováním a telemetrií.

Ministr dopravy Martin Kupka byl jedním z hostů, kteří slavnostně přestřihli pásku při otevření první čerpací stanice Shell na LNG v ČR.

Rozšíření LNG sítě
Nová LNG stanice Shell v Dobšicích přispívá k rozvoji nízkoemisní dopravy na koridoru, jehož je dálnice D11 součástí. Také další stanice na LNG jiných provozovatelů jsou v České republice na významných tranzitních tazích. V rámci EU je nyní v provozu 719 čerpacích stanic na LNG, takže je zde dostatek čerpacích míst.

V Evropě Shell nabízí řidičům provozujícím nákladní vozidla na LNG přístup k vlastním i partnerským LNG stanicím. Neustále se rozšiřující síť Shell LNG Card je jednou z největších na světě a zahrnuje již více než 150 míst, včetně 69 LNG stanic provozovaných pod značkou Shell v Evropě, z nichž přes 30 se nachází v Německu a 9 v Nizozemsku.

Čerpání LNG je svou rychlostí plně srovnatelné s čerpáním nafty.

Mohlo by se vám líbit...