Toyota vyvíjí vodíkové nákladní auto

Společnosti Toyota Motor Corporation a Hino Motors se dohodly na společném vývoji těžkého nákladního vozidla na vodíkové palivové články s dojezdem až 600 km. Společně také podniknou kroky k praktickému využívání vodíkového paliva prostřednictvím ověřovacích zkoušek i dalšími způsoby.

Vodíkový náklaďák vychází z modelu Hino Profia, a jeho podvozek je navržen pro optimální zástavbu palivových článků. Výzkum se zaměřuje na snižování hmotnosti vozidla, aby byla zajištěna dostatečná nosnost. Hnací ústrojí bude používat dvě sady palivových článků Toyota, které byly nově vyvinuty pro novou generaci Toyoty Mirai.

Jeho součástí bude také systém řízení pohonu s využitím technologií pro těžká nákladní vozidla s hybridním pohonem od firmy Hino. Dojezdová vzdálenost bude činit přibližně 600 km, což naplňuje vysoké standardy s ohledem na ekologické dopady i praktičnost užitkového vozidla. Bez dostatečného dojezdu by byl nákladní automobil zcela nezajímavý.

Toyota a Hino už přes 15 let od společných poloprovozních zkoušek autobusu na palivové články spolupracují na vývoji technologií a rozšiřování i zdokonalování vozidel na palivové články. Obě společnosti vidí globální ochranu klimatu jako jeden z nejdůležitějších úkolů. Proto vyhlásily cíle v oblasti snižování emisí CO2 až do roku 2051 a rovněž vyvíjejí technologie elektromobilů. V otázce dalšího snižování emisí CO2 bude zapotřebí dosáhnout výrazného zlepšení zejména u těžkých nákladních vozidel, jejichž podíl na celkových emisích CO2 v rámci užitkových vozů v Japonsku činí asi 60 procent.

Těžká nákladní vozidla zpravidla slouží k dálkové dopravě. Očekává se tak od nich dostatečný dojezd a nosnost, stejně jako možnost rychlého tankování paliva. Právě proto se za vhodná považují vozidla poháněná palivovými články na vodík s vyšší hustotou energie. Elektrifikace užitkových vozů si žádá optimální pohonná ústrojí, která zajistí nejen ekologický provoz, ale i odpovídající míru praktičnosti v rámci firemních potřeb, a to z hlediska dojezdové vzdálenosti, nosnosti a dalších aspektů v závislosti na způsobu používání.

Mohlo by se vám líbit...